top of page

攝取葉酸不足 男嬰出世一周後腦長「尾巴」中國大陸一位潮汕父親抱著出生僅7天嘅BB衝入中山大學孫逸仙紀念醫院南院區鄧躍飛主任醫師嘅診所。原來,BB出世時,後腦勺生咗一條「小尾巴」,有小拇指咁大,每天都繼續變大。

醫生表示,男嬰先天性顱骨缺損,顱內的物質經此缺損向顱外疝出,形成「小尾巴」,需要盡快進行手術。否則腫物快速增大,頭皮越撐越薄,腫塊可能被撐破,若腦脊液流出會導致顱內感染。主要係因為孕婦在妊娠期因葉酸攝入量不足是導致。因此,預防發育畸形,媽媽應常規服用葉酸,並且定期進行產檢。

除咗因為BB年紀太細,接受全身麻醉和手術切除嘅風險高外。同時,「小尾巴」周圍嘅顱骨缺損並且頭皮很薄,腫物粘連,要完整分離並切除很困難。加上手術前,BB嘅血鉀偏高,心率過快,需要小心進行該手術。

好彩最終醫生為他進行手術,男嬰依家嘅情況良好,正準備出院。

轉載自: https://hk.news.yahoo.com/%E9%A9%9A-%E6%94%9D%E5%8F%96%E8%91%89%E9%85%B8%E4%B8%8D%E8%B6%B3-%E7%94%B7%E5%AC%B0%E5%87%BA%E4%B8%96-%E5%91%A8%E5%BE%8C%E8%85%A6%E9%95%B7-%E5%B0%BE%E5%B7%B4-043516533.html

 

相關推介


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
尚無標記。
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page